Hiện tại trại mình có mondain con nha mọi người. Lh 0989178967(VƯƠNG)
WWW.BOCAUKIENG.COM